Declaració de privadesa del lloc web

EL NOSTRE COMPROMÍS DE PRIVADESA

«Baobabooks» és una plataforma web operada per (BAOBABOOKS, Sàrl) «Baobabooks Sarl» (d’ara endavant «Baobabooks»). A «Baobabooks» reconeixem la importància i estem totalment compromesos en protegir la privadesa de la informació personal relacionada amb totes les persones amb les quals interactuem, inclosos els membres del públic, estudiants, nens, representants de les autoritats normatives.

SOBRE AQUESTA DECLARACIÓ DE PRIVADESA

AQUESTA DECLARACIÓ DE PRIVADESA (LA «DECLARACIÓ») ÉS UN RESUM DE COM «BAOBABOOKS» I ELS SEUS AFILIATS ARREU DEL MÓN (PER OBTENIR MÉS INFORMACIÓ SOBRE ELS AFILIATS DE «BAOBABOOKS» I SOBRE COM POSAR-SE EN CONTACTE AMB ELLS, VISITEU DIRECTAMENT EL NOSTRE LLOC WEB CORPORATIU: HTTP://WWW.BAOBABOOKSGLOBAL.COM/ – CONTACT SECTION (SECCIÓ DE CONTACTE)) PROCESSA LA INFORMACIÓ PERSONAL DELS PARTICULARS I IL·LUSTRA EL COMPROMÍS DE «BAOBABOOKS» PER GARANTIR QUE ELS PARTICULARS PUGUIN TRIAR I CONTROLAR LA SEVA INFORMACIÓ PERSONAL SEGONS LES LLEIS LOCALS.

ÀMBIT D’APLICACIÓ D’AQUESTA DECLARACIÓ DE PRIVADESA

Aquesta Declaració està destinada específicament a proporcionar informació per als usuaris del nostre lloc web, els membres del públic que interactuen amb la plataforma Baobabooks de Baobabooks i les persones amb les quals fem negocis (incloses, entre d’altres, personal de les autoritats normatives, personal dels proveïdors, així com de socis i persones que visiten les oficines de Baobabooks). Aquesta Declaració també proporciona informació específica sobre pràctiques de privadesa concretes per a un tipus específic de titulars de dades, com ara nens o estudiants. Les referències a «Baobabooks», «Baobabooks», «Plataforma», «grup», «afiliats», «nosaltres», «ens» i «nostre» són referències a la Plataforma Baobabooks i els seus afiliats arreu del món. Llegeixi aquesta Declaració abans de fer servir la Plataforma Baobabooks de Baobabooks www.Baobabooks.com o de proporcionar-nos la vostra informació personal per altre mitjà. En visitar el nostre lloc web o en proporcionar-nos la vostra informació personal, accepteu i consentiu la recopilació, l’ús i la divulgació de la vostra informació personal, tal com es descriu en aquesta Declaració.

INFORMACIÓ PERSONAL QUE BAOBABOOKS POT PROCESSAR SOBRE VOSTÈ

Generalment, podeu navegar pel lloc sense revelar la vostra informació personal. Per tal de convertir-se en membre, es requereix que proporcioneu informació de contacte i d’identitat, tal com s’indica als diversos formularis del lloc web mencionat anteriorment. Sempre teniu l’opció de no proporcionar informació triant no convertir-vos en membre o no utilitzant la funció particular del lloc per al qual es recopila la informació. Baobabooks pot processar informació personal sobre vostè, inclosos, entre d’altres:

 • Informació general, com ara el nom, l’adreça de correu electrònic (l’adreça de correu electrònic del pare o tutor legal si el membre és menor de 13 anys), el número de telèfon, la data de naixement i altra informació, com ara fotografies i imatges digitals, informació relacionada amb el pagament, els acords, les vostres preferències pel que fa a les comunicacions o les vostres consultes a Baobabooks.
 • Informació professional, com ara el lloc de treball, informació educativa, qualificacions professionals, experiència laboral, xarxes professionals, programes i activitats en les quals ha participat; en concret, les educadors poden proporcionar el nom de l’escola, un grau escolar i el nom de la classe.
 • Informació digital generada per l’ús dels llocs web i aplicacions mòbils de Baobabooks, com ara l’adreça IP, la geolocalització, la identificació del dispositiu i les dades transmeses a través de galetes. Per obtenir més informació sobre l’ús de les Galetes per part de Baobabooks, llegeixi la nostra Declaració de galetes, disponible a: Cookies Statement.

FONTS D’INFORMACIÓ

A la majoria de casos, Baobabooks recopilarà informació directament de vostè, tot i que de vegades obtindrem informació sobre vostè de fonts d’informació públiques o de tercers, inclòs sense limitació:

 • Baobabooks pot recopilar informació sobre vostè de fonts públiques o de tercers amb finalitats de màrqueting i per verificar informació professional (inclòs, sense limitació, l’accés a informació pública, registres nacionals o bases de dades de tercers).
 • Baobabooks pot recopilar informació del vostre ordinador o altre dispositiu que utilitzeu quan visiteu el lloc web de Baobabooks, com ara el Protocol d’Internet (IP), el nom de domini, el Proveïdor de serveis d’Internet (IP), informació sobre la data i hora de la vostra sol·licitud i altra informació que proporcionen les tecnologies de seguiment. Consulteu la nostra Declaració de galetes aquí.
 • La informació pot ser compartida dins del Grup d’empreses de Baobabooks, que inclou als nostres afiliats d’arreu del món.

PER QUÈ BAOBABOOKS PROCESSA LA VOSTRA INFORMACIÓ PERSONAL

Baobabooks només processarà la vostra informació personal amb les finalitats que permetin les lleis aplicables, que poden variar en funció del lloc on viviu i del lloc on operi Baobabooks. Les finalitats de les activitats de processament de dades poden incloure:

 • Gestionar la relació de Baobabooks amb les persones, per exemple, respondre preguntes i comentaris, invitar a les persones als esdeveniments de Baobabooks;
 • Administrar el compte d’usuari, a fi de proporcionar informació sobre les vostres preferències de llibres (o les del vostre estudiant o fill).
 • Amb finalitats de col·laboració, per exemple, per permetre que Baobabooks prengui decisions més informades i objectives en identificar, relacionar-se amb professionals i líders d’opinió clau i gestionar la relació de col·laboració amb aquests professionals;
 • Investigació de mercat, processament d’informació sobre les persones amb finalitats d’investigació de mercat legals. Recopilem informació mitjançant enquestes i entrevistes per tal d’ajudar-nos a millorar els nostres serveis.
 • Màrqueting directe, processem informació personal per proporcionar material promocional i participar en activitats de màrqueting i promoció amb particulars, d’acord amb les lleis locals aplicables (teniu diverses opcions al respecte; consulteu «Opcions individuals: drets i accés a la informació» d’aquesta Declaració).
 • Informes reguladors, que processen informació quan sigui necessari per cumplir amb les obligacions reguladores.
 • Funcionalitats del lloc web, per garantir que el contingut del nostre lloc web es presenti de la manera més eficaç per a vostè i el vostre dispositiu.
 • Qualsevol altra finalitat que sigui rellevant per a la relació entre Baobabooks i vostè.

Baobabooks processarà la informació personal per a altres finalitats, quan sigui legal fer-ho (com ara finalitats d’arxivament, científics o d’investigació de mercat) o quan estigui legalment obligat a fer-ho.

BASES LEGALS DE PROCESSAMENT

Baobabooks processa informació personal en virtut d’una o més de les condicions següents:

 • Quan hàgiu donat el vostre consentiment (en aquest cas, es podrà retirar el dit consentiment en qualsevol moment i sense invocar cap motiu);
 • Quan sigui necessari complir amb les obligacions contractuals amb vostè;
 • Quan el processament sigui necessari per al nostre compliment d’una obligació legal; o
 • Quan el processament sigui d’interès legítim de Baobabooks, com ara quan processa informació amb finalitats estadístiques i d’enquestes, informació sobre els visitants de Baobabooks i el personal del proveïdor, per a la millora dels nostres serveis, per proporcionar mesures de seguretat a fi de protegir els empleats, contractistes, la informació, actius i altres dades de Baobabooks, i per prevenir delictes (com, per exemple, frau, delictes financers i robatori de propietat intel·lectual i industrial, així com per garantir la integritat de les seves operacions de fabricació i d’altres).

INTERCANVI DE DADES I TRANSFERÈNCIES TRANSFRONTERERES DE DADES

La seu de Baobabooks està a Suïssa i totes les seves operacions també es realitzen a Suïssa. Podeu accedir a la vostra informació personal a la seu de Baobabooks a Suïssa, així com a alguns afiliats de Baobabooks fora de la Unió Europea («UE»)/Espai Econòmic Europeu («EEE»), així com a proveïdors i socis seleccionats, establerts a la UE o arreu del món. Qualsevol informació personal que proporcioneu a Baobabooks quan utilitzeu la nostra plataforma en línia es processarà d’acord amb la Llei de Protecció de Dades de Suïssa (DSG) i d’altres disposicions legals, com ara el RGPD, quan interactuem amb ciutadans de la UE i s’hagi d’aplicar aquesta normativa. Transmetem dades personals a tercers o contractistes que no es troben a Suïssa ni en cap altre país de la UE/EEE. En aquest cas, abans de transmetre les dades, verifiquem que el destinatari tingui un nivell adequat pel que fa a la privadesa de dades (per exemple, basat en una prova d’idoneïtat per al seu país corresponent, un procés d’autocertificació per part del destinatari per a la privadesa entre Suïssa i els EUA (marc per a la transmissió de dades personals de Suïssa als EUA), o mitjançant l’ús de les clàusules contractuals estàndard de la Unió Europea o el contracte estàndard del Comissionat Federal de Protecció de Dades i Informació (EDÖB, per les seves sigles en alemany)), o bé que l’usuari hagi donat el seu consentiment.

Baobabooks implementarà mesures de seguretat legals, tècniques i organitzatives raonables i apropiades per garantir la seguretat del processament i, en particular, per protegir la vostra informació personal de l’accés, ús o divulgació no autoritzats, inclosos sense limitació el manteniment d’acords contractuals vinculants amb tercers que processin informació personal de persones, per a Baobabooks i en nom seu, i que executin, quan sigui necessari, mecanismes adequats de transferència de dades, en forma de clàusules contractuals estàndard, per a qualsevol transferència de dades transfronterera des de Suïssa al controlador o processadors establerts a la UE i en països tercers, segons allò adoptat i aprovat per la Comissió Europea o per les autoritats de supervisió competents, amb l’objectiu d’aconseguir un nivell adequat de protecció de dades de la informació personal d’eixes persones. Per als residents de l’EEE, cada vegada que transferim la seva informació fora de l’EEE, li demanarem el seu consentiment explícit o prendrem les mesures necessàries per tal de garantir que s’implementin les mesures de seguretat adequades per protegir la seva informació (tret que la llei de protecció de dades aplicable ens permeti realitzar aquestes transferències sense formalitats addicionals, per exemple, quan el país receptor es consideri un destí adequat). Les dites garanties inclouen l’ús de clàusules contractuals estàndard aprovades per la Comissió Europea, tal com s’ha mencionat anteriorment.

No es pot garantir la confidencialitat de la informació personal transmesa per Internet; Baobabooks us insta a que tingueu més precaució en transmetre informació personal a través d’Internet, ja que no podem garantir totalment que tercers no autoritzats no tinguin accés a la vostra informació personal. El nostre lloc web pot contenir enllaços a altres llocs web de tercers que poder tenir les seves pròpies polítiques de privadesa i termes d’ús.

Baobabooks no té cap control sobre aquests llocs web de tercers o sobre el seu contingut, i aquesta Declaració de privadesa no s’aplica als dits llocs web. Declinem tota responsabilitat pel que fa a les polítiques o el processament que es faci de la vostra informació personal als llocs web vinculats al nostre lloc web o accessibles des d’aquest, ja que no controlem les pràctiques de privadesa dels dits tercers, i us recomanem que reviseu la configuració de privadesa que han establert directament amb ells visitant els seus respectius llocs web i polítiques de privadesa.

DIVULGACIÓ DE LA VOSTRA INFORMACIÓ PERSONAL A TERCERS

Baobabooks divulga informació personal a tercers de forma raonable per aconseguir els seus objectius comercials legítims i respectant la legislació aplicable. La vostra informació personal es divulgarà només d’acord amb les lleis locals aplicables i es desarà de forma apropiada, quan sigui possible, per protegir-la. Baobabooks pot divulgar informació personal a qualsevol membre del nostre grup d’empreses.

Per tal de desenvolupar els seus negocis, Baobabooks també pot divulgar informació a tercers, com ara autoritats públiques/normatives/organismes governamentals (govern, inclosos els departaments socials i de prestacions), tercers que prestin serveis a la plataforma Baobabooks (per exemple, sense limitació, els proveïdors de serveis que realitzen auditories, serveis de TI, serveis web basats en el núvol i allotjats per proveïdors de serveis externs (actualment, Amazon AWS), etc.), socis comercials i col·laboradors (com ara professionals externs), que revisen i ajuden a Baobabooks amb les seves activitats comercials, si tots o gairebé la totalitat dels actius són adquirits per un tercer; en aquest cas, la informació que tenim sobre les persones s’inclourà com a actius transferits, o si Baobabooks té el deure de divulgar o compartir la informació de les persones per acatar qualsevol obligació o sol·licitud legal o normativa.

Baobabooks també pot divulgar informació per fer complir qualsevol acord que tingui amb persones, o per protegir els drets, la propietat o la seguretat dels empleats de Baobabooks o d’altres (com ara els visitants de les instal·lacions de Baobabooks).

PRESA DE DECISIONS AUTOMATITZADA I DRETS DE LES PERSONES

Baobabooks no pren decisions basades únicament en el processament automatitzat, inclosa la elaboració de perfils de l’individu, tret que us informem del contrari.

OPCIONS INDIVIDUALS: DRETS I ACCÉS A LA INFORMACIÓ

ACCÉS, REVISIÓ, ELIMINACIÓ

En virtut de les lleis de privadesa aplicables (com ara les lleis europees de protecció de dades i privadesa), podeu tenir dret a sol·licitar una còpia de la vostra informació personal en poder de Baobabooks. També podeu tenir el dret a revisar, corregir o suprimir aquesta informació. Els vostres drets sobre aquesta informació poden estar subjectes a restriccions legals i normatives limitades.

OPCIONS SOBRE MÀRQUETING

En cas que tinguem la intenció d’utilitzar la vostra informació amb finalitats de màrqueting o de divulgar aquesta informació a un tercer amb aquestes finalitats, us informarem segons sigui el cas. Teniu dret a oposar-vos a que la informació personal s’utilitzi amb finalitats de màrqueting directe i enviament d’informació científica i butlletins. Quan s’apliqui aquest dret, podeu exercir-lo i evitar aquest processament marcant determinades caselles als formularis que utilitzem per recopilar la vostra informació personal (per tal d’actualitzar les vostres preferències, utilitzeu la funcionalitat d’«exclusió voluntària» o «cancel·lar subscripció» a les comunicacions electròniques). També podeu exercir el dret en qualsevol moment posant-vos en contacte amb nosaltres, tal com s’indica a continuació.

GALETES

La informació sobre l’ús de galetes i tecnologia semblant implementada per Baobabooks en serveis digitals i el lloc web de Baobabooks es pot trobar a la Declaració de galetes de Baobabooks, disponible a: Declaració de galetes.

OBJECCIÓ AL PROCESSAMENT I DRETS ADDICIONALS

En virtut de les lleis de privadesa aplicables (com ara la llei europea sobre la privadesa de les dades), quan Baobabooks es basa en interessos legítims o interès públic per processar la informació, i quan Baobabooks realitza màrqueting directe, les persones poden objectar formalment al processament de la seva informació amb aquestes finalitats (a més de les «Opcions sobre màrqueting» establertes anteriorment). Les persones hauran d’indicar clarament «objecció al processament» quan es comuniquin amb Baobabooks per exercir aquest dret d’objecció.

En determinades circumstàncies, disposeu de drets addicionals per restringir aspectes del processament de la vostra informació o sol·licitar que se us proporcioni una còpia de les vostres dades a vostè o a un tercer en format digital.

EXERCIR ELS VOSTRES DRETS INDIVIDUALS

L’exercici dels drets anteriorment esmentats està subjecte a certes exempcions per protegir l’interès públic i els nostres propis interessos legítims. Si decidiu exercir algun d’aquests drets, verificarem si podeu fer-ho. Podrem sol·licitar-vos que confirmeu la vostra identitat i, en qualsevol cas, us respondrem en un termini d’un mes natural des de la recepció d’aquesta sol·licitud, tret que existeixin motius vàlids per ampliar el període de resposta, en particular degut a la necessitat de confirmar la vostra identitat, sol·licitar informació addicional o demanar-vos que especifiqueu o limiteu la vostra sol·licitud, en cas que aquesta sigui massa general o massa complexa per ser gestionada dins del termini inicial. És possible que Baobabooks no pugui complir amb una sol·licitud en la qual la informació personal s’hagi destruït, esborrat o convertit en anònima d’acord amb les lleis i normatives aplicables, així com amb les obligacions i pràctiques de retenció de registres de Baobabooks. En cas que no puguem satisfer una sol·licitud pel que fa a les vostres dades personals, ens esforçarem per proporcionar-vos una explicació, subjecta a qualsevol restricció legal o normativa.

En cas que no gestionem la vostra sol·licitud a temps o si no està satisfet amb la nostra resposta pel que fa a l’exercici d’aquests drets, teniu dret a presentar una queixa davant l’autoritat supervisora competent. Podeu trobar més informació i dades de contacte de les autoritats supervisores competents aquí: dataprotection@swissinfo.ch

Per exercir els vostres drets individuals de protecció de dades, poseu-vos en contacte amb la nostra Oficina de privadesa per correu electrònic a info@baobabooks.com. També podeu posar-vos en contacte per correu postal a l’adreça disponible a la secció de Contacte que apareix a continuació.

DURANT QUANT DE TEMPS CONSERVA BAOBABOOKS LA VOSTRA INFORMACIÓ PERSONAL

Conservarem la vostra informació personal durant el temps que sigui necessari per a les finalitats de processament per a les quals es va recopilar aquesta informació i qualsevol altra finalitat associada permesa. La informació pot ser conservada durant més temps quan les lleis o normatives aplicables ho exigeixin o permetin que Baobabooks ho faci. La informació que ja no es necessiti es convertirà irreversiblement en anònima (i, en aquest cas, podrà ser conservada) o es destruirà de forma segura.

SEGURETAT DEL PROCESSAMENT DE LA INFORMACIÓ PERSONAL

Prendrem totes les mesures raonablement necessàries per garantir que les vostres dades es tractin de manera segura i d’acord amb aquesta Declaració de privadesa, les lleis i normatives de protecció de dades aplicables i els estàndards internacionals de seguretat del sector. Tota la informació que ens proporcioneu s’emmagatzema en servidors segurs i s’accedeix a ella i s’utilitza d’acord amb les nostres polítiques i estàndards de seguretat. Baobabooks ha implementat controls i garanties físiques, tècniques i administratives raonables per mantenir la vostra informació personal protegida contra l’accés no autoritzat, la divulgació, l’alteració i la destrucció. Aquestes mesures inclouen, sense limitacions: tallafocs, controls d’accés, xifratge d’informació mentre està emmagatzemada, separació de funcions i protocols de seguretat semblants.

L’accés a la vostra informació personal està limitat a un nombre restringit d’empleats de Baobabooks, les funcions dels quals requereixen aquest accés de forma raonable, i a tercers a qui Baobabooks contracta per portar a terme activitats comercials en nom seu. Els nostres empleats han rebut formació sobre la importància de la privadesa, i sobre com gestionar i administrar la informació personal de manera adequada i segura.

SOL·LICITUD DE TREBALL A BAOBABOOKS

Baobabooks processa informació per tal d’identificar sol·licitants d’ocupació i avaluar les sol·licituds, així com per a altres processos de recursos humans necessaris per avaluar i tenir en compte les sol·licituds d’ocupació. La informació processada pot incloure informació com ara el càrrec, informació educativa, qualificacions professionals, experiència laboral, publicacions i activitats científiques, xarxes professionals, programes i activitats en les quals heu participat.

Durant el transcurs d’una sol·licitud, Baobabooks pot processar més informació, com ara el número d’identificació emès pel govern, l’estat fiscal, els detalls del compte bancari, els detalls de qualsevol necessitat coneguda pel que fa a una discapacitat o accessibilitat al lloc de treball, informació bàsica, informació relativa a viatges i despeses, gestió del rendiment, detalls de contacte d’emergència, així com informació relacionada amb la compensació, hores de treball, vacances i beneficis de l’empleat.

ESTUDIANTS I NENS MENORS DE 13 ANYS

Baobabooks dona prioritat a la privadesa dels seus estudiantes i s’ha compromès a donar suport al Compromís de privadesa de l’estudiant i a complir-lo, per la qual cosa l’ha signat. El Fòrum sobre el futur de la privadesa (FFP) i l’Associació de la indústria del programari i la informació (SIIA, per les seves sigles en anglès) van presentar una promesa sobre la Privadesa dels alumnes per protegir la privadesa dels estudiants pel que fa a la recopilació, el manteniment i l’ús de la informació personal dels estudiants. Els compromesos tenen la finalitat de detallar de manera concisa les lleis federals existents i la guia normativa sobre la recopilació i la gestió de les dades dels estudiants, i animar els proveïdors de serveis a articular de forma més clara aquestes pràctiques.

En cas que que el servei el facin servir persones menors de 13 anys, Baobabooks complirà amb la Llei de Protecció de la privadesa infantil a Internet dels EUA (COPPA, Children’s Online Privacy Protection).

No recopilem informació personal de nens menors de 13 anys sense el consentiment previ dels seus pares o tutors legals Per fer-se membre, un nen menor de 13 anys ha de triar un nom d’usuari, una contrasenya i una adreça de correu electrònic del pare o del tutor legal. Utilitzem eixa adreça de correu electrònic del pare o tutor legal per sol·licitar el consentiment del pare o tutor legal abans de permetre que el nen es registri, d’acord amb els requisits establerts a la Llei de Protecció de la privadesa infantil a Internet dels EUA («COPPA»). En cas que no rebem el consentiment o si no rebem una resposta, suprimim la informació del nen i la dels pares o tutors legals.

ÀMBIT D’APLICACIÓ D’AQUESTA DECLARACIÓ DE PRIVADESA

Baobabooks es reserva el dret de modificar aquesta Declaració de privadesa de tant en tant per reflectir els avenços tecnològics, els canvis legals i normatius, així com les pràctiques comercials de Baobabooks, d’acord amb les lleis aplicables. En cas que Baobabooks canviï les seves pràctiques de privadesa, publicarà una versió actualitzada d’aquest Avís de privadesa que reflecteixi aquests canvis. Qualsevol revisió de l’Avís de privadesa del lloc web mencionarà la data d’actualització corresponent que figura a la part inferior d’aquesta Declaració. Tots els canvis a aquesta Declaració entraran en vigor trenta dies (30) després de la data d’actualització publicada a continuació. Per tant, us recomanem que consulteu de tant en tant les esmenes quan visiteu el nostre lloc web, per mantenir-vos informat de com estem fent servir la vostra informació personal.

CONTACTE

Si teniu preguntes sobre aquesta Declaració de privadesa o si voleu obtenir més informació sobre les pràctiques de privadesa de Baobabooks, poseu-vos en contacte amb la nostra Oficina de privadesa, per correu electrònic a info@baobabooks.com