Política de Privadesa

COMPROMÍS AMB LA PRIVADESA

Baobabooks.com és una plataforma web que opera Baobabooks, Sàrl, Route de Bellevue 18, 1803, Chardonne, Suïssa, telèfon: +41793519823 (d’ara endavant, “Baobabooks”). A Baobabooks reconeixem la importància de la privadesa de la informació personal relacionada amb totes les persones amb les quals interactuem, inclòs el públic, els estudiants, els nens i els representants de les autoritats reguladores, i hi tenim un compromís total per protegir-la.

QUANT A AQUESTA DECLARACIÓ DE PRIVADESA

Aquesta declaració de privadesa (la “Declaració”) és una introducció a com processen “Baobabooks” i els seus Afiliats globals (per obtenir més informació sobre els Afiliats de “Baobabooks” i com contactar amb ells directament, visiteu el nostre lloc web corporatiu a: http://www.Baobabooksglobal.com/: secció Contacte) la informació personal dels usuaris, i il·lustra el compromís de “Baobabooks” per garantir que els usuaris puguin exercir les opcions i el control sobre la seva informació personal, d’acord amb la legislació local.

ÀMBIT D’AQUESTA DECLARACIÓ DE PRIVADESA

El propòsit específic d’aquesta Declaració és proporcionar informació als usuaris del nostre lloc web, membres del públic que interactuen amb la plataforma Baobabooks, de Baobabooks, i persones amb les quals tenim tracte comercial (inclosos, però sense limitació, personal de les autoritats reguladores, empleats dels proveïdors i associats, i visitants a les oficines de Baobabooks). Aquesta Declaració també hi proporciona informació específica sobre pràctiques de privadesa concretes envers tipus concrets d’afectats, com ara nens o estudiants. Les referències a “Baobabooks”, “Plataforma”, “grup”, “afiliats”, “nosaltres” i “nostre” fan referència a la Plataforma Baobabooks i els seus afiliats globals. Llegiu aquesta Declaració abans d’usar la Plataforma Baobabooks de Baobabooks www.Baobabooks.com o de proporcionar-nos d’altra manera informació personal vostra. En visitar el nostre Lloc web o proporcionar-nos la vostra informació personal, accepteu i consentiu la recopilació, ús i revelació d’aquesta, tal com es descriu en aquesta Declaració.

ESTUDIANTS I NENS MENORS DE 13

Baobabooks prioritza la privadesa dels estudiants i s’ha compromès a donar suport al Compromís de privadesa de l’estudiant, el qual ha signat i el compleix. El Fòrum del futur de la privadesa (FPF, per les seves sigles en anglès) i l’Associació del sector del software i la informació (SIIA, per les seves sigles en anglès) han introduït un Compromís de privadesa de l’estudiant per salvaguardar la privadesa de l’estudiant pel que fa a la recopilació, manteniment i ús de la informació personal de l’estudiant. Els compromisos estan dissenyats per detallar de forma precisa les directrius normatives i la legislació federal existent als EE. UU. pel que fa a la recopilació i el tractament de les dades dels estudiants, i per fomentar els proveïdors de serveis a articular de forma més clara aquestes pràctiques.

En cas que el Servei el facin servir persones menors de 13 anys, Baobabooks complirà amb la Llei de Protecció de la privadesa en línia dels nens (COPPA, per les seves sigles en anglès) que imposa uns requisits determinats als operadors de llocs web i als serveis en línia orientats a nens menors de 13 anys, així com als operadors d’altres llocs web o serveis en línia que tinguin un coneixement fefaent de que estan recopilant informació personal en línia de nens menors de 13 anys.

Nosaltres no recopilem conscientment informació personal de nens menors de 13 anys sense el consentiment previ dels seus pares o tutors legals. Per tal de ser Membre, els nens menors de 13 anys han de proporcionar un àlies, una contrasenya i una adreça de correu electrònic del pare o tutor legal. Aquesta adreça electrònica del pare o tutor legal la fem servir per sol·licitar el seu consentiment abans de permetre que es registri el nen, d’acord amb els requisits establerts a la Llei de Protecció de la privadesa en línia dels nens (“COPPA”). En cas de no rebre consentiment o una resposta, esborrarem la informació del nen, i del pare o tutor legal.

A més a més, Baobabooks compleix amb el mandat del Reglament General de Protecció de Dades europeu (GDPR, per les seves sigles en anglès). La importància de protegir als nens s’esmenta diverses vegades al RGPD: consentiment parental, avisos i d’altres disposicions diverses relacionades amb línies d’ajuda, codis de conducta i treball per a les autoritats de supervisió.

INFORMACIÓ PERSONAL QUE BAOBABOOKS POT PROCESSAR

De forma general, podeu navegar el lloc sense revelar la vostra informació personal. Per tal de ser membre, cal que proporcioneu informació de contacte i d’identificació, tal com s’indica als diversos formularis del lloc web esmentat. En tot moment teniu l’opció de no proporcionar informació, triant no ser Membre o no fent servir la funció particular del Lloc web per a la qual es recopila la informació. Baobabooks pot processar informació personal sobre vostè, inclosa, però sense limitació, la següent:

 • Informació general, com ara el nom, l’adreça de correu electrònic, (una adreça de correu electrònic del pare o tutor legal si el membre és menor de 13 anys), número de telèfon, data de naixement i altra informació, com fotografies i imatges digitals, informació relacionada amb el pagament, contractes, les vostres preferències de comunicació; consultes fetes a Baobabooks.
 • Informació professional, com ara el càrrec, informació educativa, titulacions professionals, experiència laboral, xarxes professionals, programes i activitats en les quals heu participat; en particular, els educadors poden proporcionar el nom de l’escola, el grau acadèmic i el nom de la classe.
 • Informació digital generada a partir de l’ús dels llocs web i aplicacions mòbils de Baobabooks, com ara l’adreça IP, la geolocalització, la Id. del dispositiu i les dades transmeses mitjançant galetes. Per obtenir més informació sobre l’ús de les galetes que fa Baobabooks, llegiu la nostra Declaració sobre les galetes, disponible a: Declaració sobre les galetes.

FONTS D’INFORMACIÓ

En la majoria dels casos, Baobabooks recopilarà informació vostra directament tot i que, de vegades, obtindrem la informació a partir de fonts d’informació públiques o de tercers, inclòs (però sense limitació):

 • Baobabooks pot recopilar informació vostra a partir de fonts públiques o de tercers amb finalitats de màrqueting, i per verificar informació professional (inclòs, però sense limitació, accés a informació accessible públicament, registres nacionals o bases de dades de tercers).
 • Baobabooks pot recopilar informació vostra de l’ordinador o d’altres dispositius que feu servir en visitar el lloc web de Baobabooks, com ara el Protocol d’Internet (IP), el nom de domini, el Proveïdor de serveis d’Internet (ISP), informació sobre la data i hora de la vostra sol·licitud, així com altra informació que proporcionin les tecnologies de seguiment. Consulteu la nostra Política de galetes aquí.
 • La informació pot compartir-se amb el grup d’empreses de Baobabooks, que inclouen els nostres Afiliats globals.

PER QUÈ BAOBABOOKS PROCESSA LA INFORMACIÓ PERSONAL

Baobabooks només processarà la vostra informació personal per a les finalitats que permet la legislació aplicable, la qual pot variar en funció d’on viviu i d’on opera Baobabooks. Les finalitats de les activitats de tractament de dades poden incloure el següent:

 • Gestionar les relacions de Baobabooks amb les persones, per exemple, responent a preguntes i comentaris, o convidant a persones als esdeveniments de Baobabooks.
 • Gestionar el compte de l’usuari, a fi de proporcionar informació relacionada amb les vostres preferències literàries (o les de l’estudiant o el nen).
 • Amb finalitats de col·laboració, per exemple, a fi de permetre a Baobabooks prendre decisions més informades i objectives a l’hora d’identificar, interactuar amb professionals i líders d’opinió claus, així com gestionar la relació de col·laboració amb aquests professionals.
 • Investigació de mercat, processant la informació sobre les persones amb finalitats legals d’investigació de mercat. Recopilem informació mitjançant enquestes i entrevistes per tal de millorar els nostres serveis.
 • Màrqueting directe, processem informació personal per proporcionar material promocional, i participar en activitats de màrqueting i promocionals amb les persones, d’acord amb la legislació local aplicable (Teniu opcions al respecte: consulteu la secció “Opcions personals: drets i accés a la informació” d’aquesta Declaració).
 • Informes normatius, processant informació quan sigui necessari per complir amb les obligacions normatives.
 • Funcionalitats del lloc web, per garantir que el contingut del lloc web se us presenta, a vostè i al vostre dispositiu, de la forma més efectiva.
 • Qualsevol altra finalitat que sigui rellevant per a la relació entre Baobabooks i vostè.

Baobabooks processarà informació personal amb altres finalitats, quan sigui legal (com ara l’arxivament, finalitats d’investigació de mercat o científica) o quan estiguem obligats a fer-ho.

BASE LEGAL DEL TRACTAMENT

Baobabooks processa informació personal sota una o més de les condicions següents:

 • Quan heu proporcionat el vostre consentiment (en aquests casos, el dit consentiment es pot cancel·lar en qualsevol moment sense haver-hi de donar cap tipus d’explicació).
 • Quan sigui necessari per tal de complir amb les obligacions contractuals amb vostè.
 • Quan el tractament sigui necessari per al compliment amb una obligació legal.
 • Quan el tractament sigui d’interès legítim de Baobabooks; per exemple, Baobabooks processa informació amb finalitats estadístiques i d’investigació, informació sobre els visitants i personals del proveïdors de Baobabooks, per a la millora dels nostres serveis, per proporcionar mesures de seguretat a fi de protegir els empleats, els contractistes, la informació i d’altres actius de Baobabooks, i per prevenir el crim (com ara el frau, crims financers i robatoris de la propietat intel·lectual i del sector, així com per garantir la integritat de la seva producció i d’altres operacions).

ÚS COMPARTIT DE DADES I TRANSFERÈNCIES DE DADES TRANSFRONTERERES

Les oficines centrals de Baobabooks es troben a Suïssa i les seves operacions són també a Suïssa. La informació personal vostra pot estar accessible a les oficines centrals a Suïssa, així com a alguns Afiliats de Baobabooks de fora de la Unió Europea (“UE”)/Espai Econòmic Europeu (“EEE”), i proveïdors i associats seleccionats, establerts a la UE o globalment. Qualsevol dada personal que subministreu a Baobabooks en utilitzar la nostra plataforma en línia es processa d’acord amb la Llei de Protecció de Dades de Suïssa (DSG, per les seves sigles en alemany) i d’altres disposicions legals, com ara el RGPD, quan interactuem amb ciutadans de la UE i es fa servir l’àmbit aplicable d’aquesta normativa.

Transmetem les dades personals a tercers o a proveïdors que no tenen la seu a Suïssa ni a cap país de la UE/EEE. En aquest cas, abans de transmetre les dades, comprovem que el destinatari hi té un nivell adequat de privadesa de les dades (p. ex., basat en un test d’idoneïtat per al país respectiu, un procés d’autocertificació per part del destinatari en el cas de la privadesa Suïssa-EE. UU. (marc per transmetre dades personals de Suïssa als Estats Units), utilitzant les clàusules estàndard de contractes de la Unió Europea o el contracte estàndard del Comissionat federal de protecció i informació de dades (EDÖB, per les seves sigles en alemany) de Suïssa) o bé que l’usuari hagi donat el seu consentiment.

Baobabooks implementarà mesures legals raonables i adequades, així com mesures de seguretat tècniques i organitzatives per garantir la seguretat del tractament i, en particular, per protegir la informació personal de l’accés no autoritzat, ús o revelació, inclòs, però sense limitació, mantenir acords contractuals vinculants amb tots els tercers que processin informació personal d’individus, per a Baobabooks o en el seu nom, així com executar, quan sigui necessari, mecanismes adequats de transferència de dades, amb format de clàusules contractuals estàndards, per a les transferències de dades transfrontereres des de Suïssa a responsables del tractament, o processadors establerts a la UE i països tercers, tal com els ha adoptat i aprovat la Comissió Europea, o les autoritats supervisores competents, amb l’objectiu d’assolir un nivell adequat de protecció de dades de la informació personal d’aquestes persones.

Per als residents de l’EEE –sempre que transferim la vostra informació des de fora de l’EEE– demanarem el vostre consentiment explícit o adoptarem totes les mesures necessàries per garantir que s’apliquin les salvaguardes adequades per protegir la vostra informació (tret que la legislació de protecció de dades aplicable ens permeti fer aquestes transferències sense establir més formalitats; p. ex., quan el país del destinatari es consideri un destí adequat). Aquestes salvaguardes inclouen l’ús de les clàusules contractuals estàndards aprovades de la Comissió Europea, tal com s’ha esmentat abans.

No es pot garantir la confidencialitat de la Informació personal transmesa a través d’Internet; Baobabooks us prega que sigueu més curosos a l’hora de transmetre Informació personal a través d’Internet, ja que no podem garantir totalment que terceres parts no autoritzades puguin accedir a la vostra Informació personal.

El nostre lloc web pot incloure enllaços a d’altres llocs web de tercers, que poden tenir les seves pròpies polítiques de privadesa i condicions d´ús. Baobabooks no té control sobre aquests llocs web de tercers, i aquesta Declaració de privadesa no s’aplica als dits llocs web. No acceptem la responsabilitat per les polítiques o tractament de la vostra informació personal que facin llocs web vinculats al nostre lloc web, o des d’aquest, ja que no controlem les pràctiques de privadesa d’aquests tercers, i us recomanem encaridament que reviseu els valors de privadesa que han configurat amb ells directament, visitant les seves polítiques i llocs web respectius relacionats amb la privadesa.

REVELACIÓ DE LA INFORMACIÓ PERSONAL A TERCERS

Baobabooks revela informació personal a destinataris tercers quan es permet de forma raonable per tal d’assolir els seus objectius comercials legítims i quan ho requereixi la legislació aplicable. La vostra informació personal només es revelarà d’acord amb la legislació local aplicable, i s’establiran les salvaguardes adequades, quan sigui possible, per tal de protegir-la. Baobabooks pot revelar informació personal a qualsevol membre del nostre grup d’empreses.

Baobabooks, per tal de dirigir la seva activitat comercial, també pot revelar informació a tercers, com ara cossos governamentals, autoritats reguladores o públiques (govern, inclosos els departaments socials i de prestacions), tercers que proporcionin serveis a la plataforma Baobabooks (com ara, sense limitació, proveïdors de serveis que portin a terme auditories, que subministrin serveis de TI, servidors web basats en el núvol allotjats per proveïdors tercers de serveis (actualment, Amazon AWS), etc.), col·laboradors i associats comercials (com ara professionals externs), que revisin i ajudin Baobabooks amb les seves activitats comercials, en cas que Baobabooks o bona part dels seus actius els adquireixi un tercer; en aquest cas, la informació personal sobre persones que retenim s’inclourà com a actius transferits, o si Baobabooks es troba en l’obligació de revelar o compartir la informació de les persones a fi de complir amb obligacions o sol·licituds legals o reguladores.

Baobabooks també pot revelar informació per aplicar qualsevol contracte que hagi celebrat amb persones, o per protegir els drets, la propietat o la seguretat dels empleats de Baobabooks o d’altres (p. ex., visitants a les oficines de Baobabooks).

PRESA DE DECISIONS AUTOMATITZADA I DRETS DE LES PERSONES

Baobabooks no pren decisions basades únicament en el tractament automatitzat de les persones, inclòs la creació de perfils, llevat que us informem d’una altra manera.

OPCIONS PERSONALS: DRETS I ACCÉS A LA INFORMACIÓ

ACCÉS, REVISIÓ, SUPRESSIÓ

En virtut de la legislació sobre la privadesa aplicable (p. ex., la legislació sobre la privadesa i protecció de dades europea), és possible que tingueu el dret a sol·licitar una còpia de la vostra informació personal que posseeix Baobabooks. També és possible que tingueu el dret a revisar, corregir o eliminar aquesta informació. Els drets relatius a aquesta informació poden estar subjectes a restriccions normatives i legals limitades.

OPCIONS SOBRE MÀRQUETING

En cas que tinguem intenció de fer servir la vostra informació amb finalitats de màrqueting o de revelar la informació a qualsevol tercera part amb aquestes finalitats, us informarem respectivament. Teniu el dret d’objecció de la informació personal que es fa servir amb les finalitats de màrqueting directe, i d’enviament d’informació científica i butlletins. Quan s’apliqui aquest dret, podreu exercir-ho i impedir aquest tractament marcant algunes caselles als formularis que utilitzem per recopilar la informació personal (feu servir la funcionalitat “renunciar” o “anul·lar la subscripció” a les comunicacions electròniques per actualitzar les vostres preferències). També podeu exercir el dret en qualsevol moment posant-vos en contacte amb nosaltres, tal com s’esmenta més avall.

GALETES

Podeu configurar el vostre explorador per tal de rebutjar totes les galetes, o algunes, d’aquest, o per avisar-vos quan els llocs web generin galetes o accedeixin a aquestes. Si inhabiliteu o rebutgeu les galetes, tingueu en compte que és possible que algunes parts d’aquest lloc web siguin inaccessibles o no funcionin de forma adequada. Per obtenir més informació sobre les galetes que fem servir, consulteu la nostra Política de galetes.

OBJECCIÓ AL TRACTAMENT I DRETS ADDICIONALS

En virtut de la legislació sobre privadesa aplicable (p. ex., la legislació europea sobre privadesa de dades), en la qual Baobabooks es basa en interessos legítims o públics per tal de processar la informació, i en la qual Baobabooks realitza màrqueting directe, les persones poden objectar de forma oficial al tractament de la seva informació amb aquestes finalitats (a més de les “Opcions sobre màrqueting” establertes a dalt). Les persones han d’indicar amb claredat “objecció al tractament” quan es posin en contacte amb Baobabooks per exercir el seu dret d’objecció.

En determinades circumstàncies, teniu també el dret de restringir aspectes del tractament de la vostra informació o de demanar que se us proporcioni, a vostè o a un tercer, una còpia de les vostres dades en format digital.

EXERCICI DELS DRETS INDIVIDUALS

L’exercici dels drets esmentats anteriorment està subjecte a determinades exempcions, a fi de salvaguardar l’interès públic i els nostres interessos legítims. Si decidiu exercir qualsevol d’aquests, comprovarem el seu dret a rebre-ho, podem sol·licitar la confirmació de la vostra identitat i, en qualsevol cas, respondrem en un termini d’un mes natural a partir de la recepció d’aquesta sol·licitud, tret que hi hagi motius vàlids per ampliar els períodes de resposta, degut principalment a la necessitat de confirmar la vostra identitat, sol·licitar informació addicional, o demanar-vos que especifiqueu o limiteu la vostra sol·licitud, en cas que aquesta sigui massa general o massa complexa per gestionar-la dins de la data límit inicial. És possible que Baobabooks no pugui complir amb una sol·licitud quan s’hagi destruït, esborrat o fet anònima part de la informació personal, d’acord amb la legislació aplicable i les normatives, així com amb les obligacions i pràctiques de retenció de registres de Baobabooks. En cas que no puguem satisfer una sol·licitud pel que fa a les vostres dades personals, ens esforçarem per proporcionar-vos una explicació, subjecta a qualsevol restricció legal o reguladora.

Si no podem gestionar la sol·licitud a temps o si no està satisfet amb la nostra resposta a qualsevol exercici d’aquests drets, tindreu el dret d’interposar una reclamació davant de l’autoritat supervisora competent.

Podeu trobar més informació i detalls de contacte de les autoritats supervisores competents a aquesta adreça: [email protected]

Per tal d’exercir els vostres drets individuals de protecció de dades, poseu-vos en contacte amb la nostra Oficina de privadesa, amb un correu electrònic a [email protected]. De forma alternativa, podeu posar-vos en contacte amb nosaltres per correu postal, a l’adreça disponible a la secció Contacte a sota.

QUANT DE TEMPS RETÉ BAOBABOOKS LA INFORMACIÓ PERSONAL

Retindrem la informació personal per un període no superior al necessari per a les finalitats de tractament per a les quals s’ha recopilat la vostra informació i qualsevol altra finalitat associada permesa. La informació pot ser retinguda una duració major quan la legislació aplicable o les regulacions ho requereixin o permetin a Baobabooks fer-ho. Tingueu en compte que, en cas que no utilitzeu el vostre compte d’usuari després de la subscripció al nostre lloc web durant… eliminarem de forma automàtica el compte d’usuari i, per tant, el vostre perfil ja no serà accessible. La informació que ja no es necessiti es farà anonimitzada de forma irreversible (i la informació anonimitzada pot ser retinguda) o destruïda de forma segura.

SEGURETAT DEL TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ PERSONAL

Adoptarem totes les mesures necessàries de forma raonable per garantir que les vostres dades es tractin de forma segura i d’acord amb aquesta Declaració de privadesa, la legislació i les normatives sobre protecció de dades aplicables, així com els estàndards internacionals de seguretat del sector. Tota la informació que ens proporcioneu s’emmagatzema en servidors segurs, i s’accedeix a ells i s’utilitzen d’acord amb les nostres polítiques i estàndards de seguretat. Baobabooks ha implementat controls i salvaguardes físiques, tècniques i de gestió raonables per mantenir la informació personal protegida de l’accés, revelació, alteració i destrucció no autoritzada. Aquestes mesures poden incloure, però sense limitació: tallafocs, controls d’accés, xifratge de la informació quan estigui emmagatzemada, separació de tasques i protocols de seguretat semblants.

L’accés a la vostra informació personal està limitat a un nombre restringit d’empleats de Baobabooks, les tasques dels quals requereixen de forma raonable aquesta informació, i tercers amb els quals Baobabooks contracta per portar a terme activitats comercials en nom seu. Els nostres empleats han rebut formació sobre la importància de la privadesa, i sobre com controlar i gestionar la informació personal, de forma adequada i segura.

SOL·LICITUD DE TREBALL A BAOBABOOKS

Baobabooks processa informació per identificar els sol·licitants de treball i avaluar les sol·licituds, i per portar a terme altres processos de recursos humans necessaris per avaluar i tenir en compte aquestes sol·licituds. La informació processada pot incloure dades com ara el càrrec, informació educativa, titulacions professionals, experiència laboral, publicacions i activitats científiques, xarxes professionals, programes i activitats en les quals heu participat.

Durant el transcurs d’una sol·licitud de treball, Baobabooks pot processar més informació, com ara el nombre d’identificació emès pel govern, l’estat fiscal, detalls del compte bancari, detalls de qualsevol discapacitat o necessitat d’accessibilitat al treball coneguda, antecedents, viatges i despeses, gestió de resultats, detalls de contacte d’emergència, compensació, hores de treball, i informació relacionada amb les vacances i prestacions.

CANVIS A AQUESTA DECLARACIÓ DE PRIVADESA

Baobabooks es reserva el dret de modificar aquesta Declaració de privadesa de tant en tant per reflectir els avenços tecnològics, els canvis normatius i legals, així com les pràctiques comercials de Baobabooks, subjectes a la legislació aplicable. En cas que Baobabooks canviï les seves pràctiques de privadesa, hi haurà una versió actualitzada d’aquest Avís de privadesa que reflectirà aquests canvis, publicant qualsevol revisió sobre l’Avís de privadesa del lloc web amb la data respectiva d’actualització mostrada a la part inferior d’aquesta Declaració. Els canvis a aquesta Declaració adquiriran plena validesa trenta (30) dies després de la data d’actualització publicada més a sota. Per tant, us animem a que consulteu qualsevol modificació quan visiteu de tant en tant el nostre lloc web, per tal d’estar informat pel que fa a com fem servir la vostra informació personal.

CONTACTE

Si teniu preguntes sobre aquesta Declaració de privadesa, o per obtenir més informació sobre les pràctiques de privadesa de Baobabooks, poseu-vos en contacte amb la nostra Oficina de privadesa, amb un correu electrònic a [email protected]