UTBILDARE

Utbildarens Guide till Baobabooks

Lärare vet att med så mycket teknik till hands är det svårare och svårare att motivera elever med att skriva. Baobabooks kan förändra allt detta genom att erbjuda en engagerande, interaktiv plattform för studenter att skriva och publicera sina berättelser. Som pedagog kan du välja att vägleda skrivandet eller låta eleverna arbeta självständigt på sin egen nivå. Skapa en gemenskap av författare och fira tillsammans genom att publicera och dela studentböcker. Möjligheterna är lika oändliga som din fantasi!

Förbättrar både online- och klassrumsinlärning

Anpassningsbar till elevernas individuella lärandebehov och intressen

Förbättrar elevernas skrivande och motivationen att skriva