Författare och Illustratörer

Börja med en bild eller berättelse, valet är ditt! Frigör din fantasi för att utforska nya idéer och sätt att uttrycka din kreativitet. Vad vill du säga? Vi vill höra din historia!

Föräldrar

Baobabooks är ett underbart sätt att uppmuntra ditt barn att skriva. Här kan de engagera sig i tekniken på ett positivt sätt och samtidigt bli bättre skribenter. Stöd ditt barns kreativitet och ge dem en passion för att skriva.

Utbildare

Oavsett om du undervisar i skola, hemma eller undervisar online, kan Baobabooks stödja språkinlärning genom att ge eleverna en plattform för den kreativa skrivprocessen. Du kan vägleda elever så mycket eller så lite som du väljer och utforma lektioner kring specifika färdigheter eller ämnen. Baobabooks är en inkluderande plattform som syftar till att engagera elever på alla nivåer.